A nosa "mesa de traballo" ten soporte en catro patas:

Calidade

Tanto o emprendedor como o científico implicados na investigación, creación e transmisión do coñecemento acordarán a definición do termo. A I + D + i debe implementarse en todos e cada un dos nosos clientes.

 

Creación

A palabra create refírese ao papel da investigación eo desenvolvemento do novo coñecemento. O noso equipo buscará e obterá os medios necesarios para levar a cabo o I+D+i esperado.

 

Múltiples coñecementos

Inclúe evoluciones do coñecemento xa existente e a introdución de novidades innovadoras, que proporcionan solucións e valor ao conxunto de actores implicados no equipo.

 
 

Transmisión do coñecemento

O coñecemento alcanzado debe ser transmitido. É dicir, outros membros da rede empresarial deben darse a coñecer de maneira que eventualmente poidan desenvolvelos e completalos aplicándoos a diferentes áreas.

Calidade

Tanto o emprendedor como o científico implicados na investigación, creación e transmisión do coñecemento acordarán a definición do termo. A I + D + i debe implementarse en todos e cada un dos nosos clientes.

Creación

A palabra create refírese ao papel da investigación eo desenvolvemento do novo coñecemento. O noso equipo buscará e obterá os medios necesarios para levar a cabo o I+D+i esperado.

Múltiples coñecementos

Inclúe evoluciones do coñecemento xa existente e a introdución de novidades innovadoras, que proporcionan solucións e valor ao conxunto de actores implicados no equipo.

Transmisión do coñecemento

O coñecemento alcanzado debe ser transmitido. É dicir, outros membros da rede empresarial deben darse a coñecer de maneira que eventualmente poidan desenvolvelos e completalos aplicándoos a diferentes áreas.