Os cursos levan a cabo a través de nosa propia plataforma de e- learning. Temos un catálogo de máis de 1,000 cursos, todos na modalidade de teleformación. Cada estudante ten un nome de usuario e un contrasinal para acceder ao campus virtual e de alí ao seu perfil privado, onde poden atopar todo o material do curso, así como contido interactivo, vídeos, exames, exames, etc.

Acceso á plataforma a través do usuario
Realización do curso: casos prácticos, vídeos, material didáctico, proba, avaliacións finais
Obtendo o diploma ao final

Os cursos levan a cabo a través de nosa propia plataforma de e- learning. Temos un catálogo de máis de 1,000 cursos, todos na modalidade de teleformación. Cada estudante ten un nome de usuario e un contrasinal para acceder ao campus virtual e de alí ao seu perfil privado, onde poden atopar todo o material do curso, así como contido interactivo, vídeos, exames, exames, etc.

Acceso á plataforma a través do usuario
Realización do curso: casos prácticos, vídeos, material didáctico, proba, avaliacións finais
Obtendo o diploma ao final