O obxectivo principal de iGalVALORIZA é aumentar a sostibilidade do noso contorno. Polo tanto, a nosa empresa traballará en tres áreas:

 • A mellora do patrimonio urbano, a través da rexeneración e recuperación dos bens urbanos, para facelos máis sostibles e, así, aumentar o crecemento económico da cidade.
 • Aspectos ambientais, cos que se pretende establecer medidas eficaces para a recollida selectiva de residuos.
 • Organizamos campañas ambientais para institucións e empresas na aula de natureza "As Corcerizas", que se pode vivir nunha "illa enerxética".

Dentro do desenvolvemento de proxectos urbanos, ofrecemos diferentes solucións segundo as necesidades de cada cliente. O noso servizo é amplo, cubrindo os tres procesos principais da revalorización dunha propiedade: asesoramento, valor da propiedade e posteriores operacións comerciais.

A nosa empresa ten unha concepción do desenvolvemento rural integral e sostible como forma de valorar o patrimonio cultural, que é a base do dinamismo económico e o reforzo da identidade local. A nosa contribución a este desenvolvemento está centrada nas accións ambientais relacionadas, especialmente no establecemento de medios eficaces para a recollida selectiva de residuos(RAEE).

Objetivos:

 • Revalorización das propiedades que se actúen.
 • Estudos enerxéticos coa implantación de enerxías sostibles.
 • Estudo previo e actualización de edificios antigos.
 • Entrenamento e formación ambiental.
 • Recollida e recuperación de residuos.
 • Proporcionar un servizo de asesoramento xurídico nas áreas ambientais e urbanas.
 • Axudar e resolver dúbidas no tratamento das autorizacións ambientais.
 • Recoller, reciclar e revalorizar os residuos xerados, destacando a xestión de puntos limpos.
 • Rehabilitación de vivendas que conservan a esencia de cada construción, pero adaptándoas ás enerxías renovables.
 • Realizar misións de integración paisaxística.

O obxectivo principal de iGalVALORIZA é aumentar a sostibilidade do noso contorno. Polo tanto, a nosa empresa traballará en tres áreas:

 • A mellora do patrimonio urbano, a través da rexeneración e recuperación dos bens urbanos, para facelos máis sostibles e, así, aumentar o crecemento económico da cidade.
 • Aspectos ambientais, cos que se pretende establecer medidas eficaces para a recollida selectiva de residuos.
 • Organizamos campañas ambientais para institucións e empresas na aula de natureza "As Corcerizas", que se pode vivir nunha "illa enerxética".

Dentro do desenvolvemento de proxectos urbanos, ofrecemos diferentes solucións segundo as necesidades de cada cliente. O noso servizo é amplo, cubrindo os tres procesos principais da revalorización dunha propiedade: asesoramento, valor da propiedade e posteriores operacións comerciais.

A nosa empresa ten unha concepción do desenvolvemento rural integral e sostible como forma de valorar o patrimonio cultural, que é a base do dinamismo económico e o reforzo da identidade local. A nosa contribución a este desenvolvemento está centrada nas accións ambientais relacionadas, especialmente no establecemento de medios eficaces para a recollida selectiva de residuos(RAEE).

Objetivos:

Revalorización das propiedades que se actúen.
Estudos enerxéticos coa implantación de enerxías sostibles.
Estudo previo e actualización de edificios antigos.
Entrenamento e formación ambiental.
Recollida e recuperación de residuos.
Proporcionar un servizo de asesoramento xurídico nas áreas ambientais e urbanas.
Axudar e resolver dúbidas no tratamento das autorizacións ambientais.
Recoller, reciclar e revalorizar os residuos xerados, destacando a xestión de puntos limpos.
Rehabilitación de vivendas que conservan a esencia de cada construción, pero adaptándoas ás enerxías renovables.
Realizar misións de integración paisaxística.